Exkursion på Karlaby Norre Mosse

Den 31 maj arrangerades en exkursion på Karlaby Norre Mosse. Johan Niss från länsstyrelsens miljöenhet guidade oss. Besökarna skjutsades från mjölkabordet mitt i byn till mossen med traktor och vagn. Efter vandringen åt vi den medhavda picknick-maten på vagnsflaket.

Foto: Lasse Bromell och Thina Chaib

 

Flaket1     Folk3

Johan Niss     Humleblomster