Styrelsen informerar

image002

Här visas information till alla som är intresserade av att veta mer om styrelsens arbete. I stället för att lägga ut protokoll från styrelsens sammanträden väljer vi att kontinuerligt presentera vad vi uträttar i korta sammanfattningar. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på arbete som bör/behöver utföras. Föreningens org.nr. är 802490-6532.

……. 2021-03-24 ………………………………………………………………………………………..

Simrishamns kommun, tillsammans med E.ON, håller på att se över gatubelysningen i hela kommunen med fokus på landsbygden, samt hur framtida ansvarsfördelning ska se ut. På kommunens hemsida finns en hel del information att ta del av (www.simrishamnskommun.se). Styrelsen har lämnat in en skrivelse till kommunen med begäran om att få behålla befintlig belysning. Skrivelsen som är daterad den 12 mars finns nedan!

Gatubelysning, skrivelse

—- 2019-05-07 —————————————————————————————-

Styrelsen Informerar, maj 2019

—-2017-05-02——————————————————————————————

Styrelsen informerar, maj 2017

—–2016-10-30——————————————————————————————

Pågående aktiviteter

Karlaby Byalag är sedan början av året medlem i Föreningsrådet i Simrishamn (www.foreningsradsimrishamn,se). Detta har vi tidigare informerat om. Den 3 september medverkade Karlaby Byalag i något som benämndes ”Föreningsdagen” och som var öppen för alla. Pia hade gjort en snygg och informativ illustration av byalaget och några av dess aktiviteter som Pelle presenterade. Vi i styrelsen har diskuterat att tillsammans med andra byalag bilda ett ”byaråd” för att gemensamt arbeta för ärenden som förenar oss och som vi i dagsläget ombesörjer var för sig.

Under våren skickades förslag på vägnamn i Karlaby samt motiv för dessa val till kommunens ”namngrupp”. Detta har vi också informerat om tidigare. Efter upprepade påstötningar har vi fått respons på våra förslag. Vi kan konstatera att kommunens representanter noggrant har gått igenom våra förslag, uppskattat vårt gedigna arbete och också förmedlat oss sina synpunkter i positiv anda. Då ett par av de av oss föreslagna namnen inte accepterades av kommunens namngrupp har ytterligare argument framförts. Vi avvaktar vidare kontakt med kommunen.

Vi har fortlöpande informerat alla bybor om utbyggnad av fibernät i byn. Den senaste informationen från oss sändes den 26 oktober. Vi avvaktar för närvarande besked från kontakten med Bynet, dotterbolag till IP-Only. Detta besked bör komma inom en vecka. Telia har också sagt sig vara ”intresserade” av Karlaby och vi väntar på att även de ska höra av sig.

Kommande aktiviteter

Vi firar traditionsenligt Karlaby lyser, som ingår i Österlen lyser. Fredagen den 4 november samlas vi vid mjölkabordet 18.00 då vi inledningsvis tänder vår fina ljusskulptur. Denna kväll grillar vi korv och värmer oss med glögg eller varm saft. Vi ser fram emot en gemytlig stund tillsammans.

Lördagen den 26 november samlas vi åter vid mjölkabordet 18.00 för grantändning med efterföljande pub. Vi meddelar senare i vilken lokal puben kommer att äga rum,

—–2016-06-15——————————————————————————————-

Verksamhetsåret 2015-2016 går mot sitt slut. Här följer en sammanfattning av några av de aktiviteter som styrelsen och byalaget engagerat sig i.

Under våren har tre aktiviteter, förutom pubkvällen i februari, ägt rum. Dessa aktiviteter, som är ”Maskiner från förr”, Bakluckeloppis och Exkursion på Karlsnäs ängar, har vi informerat om via mail och kommer också att presenteras på hemsidan under ”Galleri”.

Karlaby Byalag är sedan början av året medlem i Föreningsrådet i Simrishamn (www.foreningsradetsimrishamn.se). Föreningsrådet är en paraplyorganisation för organisationer, föreningar och byalag i Simrishamns kommun med syfte att hitta intressanta aktiviteter att samverka kring och att förbättra och utveckla föreningslivet i Simrishamn.

Förslag på vägnamn samt motiv för dessa val har skickats in till kommunens ”namngrupp”. Vi har sökt gruppens ledare men har ännu inte fått kontakt med honom.

Vi har i email informerat om att anmäla sitt intresse för utbyggnad av fibernät i byn. Kommunens bredbandssamordnare, Anders Nyman, är inbjuden till byn måndagen den 25 juli för att informera oss om det vi behöver veta om fibernät. Vi ses på Karlaby Kro. Vi har då möjlighet att ställa frågor till Anders Nyman. Även byalaget i Östra Vemmerlöv är inbjudet till detta informationsmöte.

Sommarens grillfest kommer att äga rum onsdagen den 20 juli. Vi hoppas att det som vanligt blir fint väder och stor uppslutning.

Årsmötet är förlagt till söndagen den 24 juli till Karlaby Kro. Alla som är medlemmar den 30 juni 2016 är röstberättigade. Har någon missat att betala går det bra att göra det fram till detta datum.

Vi har avsiktligt planerat in tre sammankomster under en kort period (20, 24 och 25 juli). Vi hoppas nämligen att det ökar möjligheten för både de som fritidsboende och de som annars bor utomlands, och har andra semestertider, att delta.

—–2016-03-17 ——————————————————————————————-

Förslag på vägnamn i Karlaby har tagits fram av representanter för Karlaby Byalag och Karlaby Byamän.
Historiskt väl bevandrade personer, tillika kunniga om byn, har enats om dessa förslag. Härefter har
alla boende beretts tillfälle att ha synpunkter. Endast positiva sådana har framförts.

Vägnamn i Karlaby – historisk förankring

Vägnamn i Karlaby – karta

—–2016-02-25 ——————————————————————————————-

Information om bredband till Karlaby:
Brev om bredband

—–2015-06-06 ——————————————————————————————-

I följande dokument hittar du information om: Logotyp för byalaget, ny anslagstavla, det dåliga väglaget, en exkursion i bygden, en bok om bygden, grillfest och årsmöte.
Styrelsen informerar 6 juni 2015

—–2015-01-29 ——————————————————————————————-

Vi har nyligen haft styrelsemöte (26/1) och i denna sammanfattande text lyfter vi fram aktiviteter som vi planerar för våren 2015. Styrelsen återkommer med mer information under våren.

Aktiviteter i vår

Redan den 14 februari äger den årliga byafesten rum som också omfattar våra närliggande byar (totalt sju byar). Anmälan ska ske senast den 6 februari. Festen äger rum i Tommarps bygdegård. Information om festen är skickad via e-post till alla karlabybor.

Fredag den 27 februari har vi åter en pubkväll. Dessa evenemang attraherar flera av oss i byn och det är ett trevligt sätt att träffas och att bekanta oss med varandra, oavsett hur länge vi bott här. Vid detta tillfälle (27/2) träffas vi åter hos Anne-Lie och Olle i Maskinstationen, men på övre plan.

Vidare planerar vi att ha ett bakluckeloppis.  Vi hoppas mobilisera alla oss bybor med att samla ihop det som vi inte längre behöver och erbjuda detta vid ett loppis!  I år har vi valt söndagen den 31 maj, samma dag som Östra Vemmerlöv och andra har loppis, och därmed hoppas vi på lite draghjälp. Anne-Lie och Olle upplåter mark för ändamålet.

Den årliga grillfesten sker i år onsdagen den 22 juli. Som vanligt förväntar vi oss stor uppslutning.

Byalagets årsmöte äger rum söndagen den 26 juli. Vi hoppas på stor uppslutning även vid detta tillfälle.

Utöver dessa aktiviteter planerar styrelsen för en exkursion i bygden, någon gång i maj. Vi ska kontakta miljöenheten på länsstyrelsen för att få en föredragning om de senaste miljöåtgärderna som ägt rum i Karlaby, i Karlsnäs ängar. Vi återkommer då vi vet mer om denna aktivitet.

Styrelsen
Karlaby Byalag

—–2014-11-28 ————————————————————————————

Under hösten har vi haft två styrelsemöten. Nästa möte äger rum i slutet av januari 2015 då verksamheten för 2015 ska planeras. Vi återkommer i det ärendet. Samtliga större aktiviteter berörs inte här då de beskrivs separat enligt tidigare rutiner.

I denna sammanfattande text lyfter vi fram tre ärenden!

Organisationsnummer/bankkonto

Vi har tidigare informerat om att Karlaby Byalag numera har både ett organisationsnummer och ett bankkonto. Det passar därför bra att här påminna er som ännu inte betalat medlemsavgiften på 100 kronor/fastighet att göra det! Ni kan också betala direkt till kassören.

Förteckning över karlabybor och fastighetsbeteckningar

På årsmötet beslutades det att vi skulle upprätta en förteckning över samtliga fastigheter i Karlaby. Även om vi nu har en lista är vi inte helt övertygade om att alla fastighetsbeteckningar stämmer. Fördelningen av de totalt 52 fastigheterna är 29 permanenta boenden och 23 fritidsboenden. Vi saknar fortfarande en del e-postadresser och make/makas namn. Vi betraktar listan som ett ”levande” dokument som ständigt måste uppdateras.

Skrivelse angående det dåliga väglaget runt Karlaby

De undermåligt skötta vägbanorna runt Karlaby och dess närhet föranledde styrelsen att skicka skrivelser till både Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns kommun och till Trafikverket i Borlänge. Vi har också bjudit in ett urval av näringsidkare i bygden att ställa sig bakom våra skrivelser. Dessa har välvilligt ställt upp. De som finns med och undertecknat skrivelserna, förutom styrelsens representanter, är: Karlaby Kro, JHL i Tommarp, Ejlertslund Grus & Betong, Karlaby Byamän, Tureholms Maskinstation, Virrestad och Tommarpsbygdens LRF-avdelning. Ystad Allehanda har uppmärksammat skrivelserna som kanske flera av er redan noterat.
Skrivelserna i sin helhet kan du läsa under fliken Skrivelser.

Byalagets styrelse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *