Välkommen till Karlaby

Detta är en samlingspunkt för den ideella föreningen Karlaby byalag. Här presenterar vi information som är av intresse för medlemmar och andra intresserade personer.

Karlaby är en liten by i hjärtat av Österlen, som ligger där två vägar möts. Bykärnan består av ett antal hus och gårdar med omgivande jordbruksmark. I äldre tider fanns affär, smedja, slakteri och flera hantverkare som var verksamma i byn.
Byn omges av god jordbruksmark men också i nordost av Karlaby mosse och Karlsnäs ängar. Där kring våtmarker och dammar kan man uppleva ett rikt djur-, växt- och  fågelliv.

Det finns nu en nybyggaranda i byn, hus renoveras och verksamheter flyttar in. Detta är mycket positivt. Några hus används för fritidsboende och det ger liv åt sommarmånaderna. En känd verksamhet är Karlaby Kro som är inrymd i gården Karlsnäs pampiga längor.
Koordinater N55o 33, 700’ E 14o 15,018’

Välkommen till Karlaby som är en positiv och bra plats att bo och verka på.

Vill du se Karlaby från ovan: