Hem

Detta är en samlingspunkt för den ideella föreningen Karlaby byalag. Här presenterar vi
information som är av intresse för medlemmar och andra intresserade personer.
Karlaby är en liten by i hjärtat av Österlen, som ligger där två vägar möts. Bykärnan består av ett antal hus och gårdar med omgivande jordbruksmark. I äldre tider fanns affär, smedja, slakteri och flera hantverkare som var verksamma i byn.
Byn omges av god jordbruksmark men också i nordost av Karlaby mosse och Karlsnäs ängar. Där kring våtmarker och dammar kan man uppleva ett rikt djur-, växt- och  fågelliv.
Det finns nu en nybyggaranda i byn, hus renoveras och verksamheter flyttar in. Detta är mycket positivt. Några hus används för fritidsboende och det ger liv åt sommarmånaderna. En känd verksamhet är Karlaby Kro som är inrymd i gården Karlsnäs pampiga längor.
Koordinater N55 o  33, 700’ E 14 o  15,018’

Välkommen till Karlaby som är en positiv och bra plats att bo och verka på.
Vill du se Karlaby från ovan: